Tel/Fax: 973 44 65 61 | Email: info@moblesclaverol.com

ESTUDI D’INTERIORS.

La nostra fàbrica d’idees per dissenyar els vostres somnis

 

L’estudi

Al nostre estudi d’interiors tenim el repte constant de trobar i oferir als nostres clients els nous conceptes estètics, amb solucions innovadores i dissenys específics, que millor s’adaptin a les seves necessitats, gustos i pressupost.

L’estudi de l’espai, de la llum, dels volums, de les superfícies i dels colors ens condueix sempre cap a quin ha de ser el millor projecte  per aconseguir el correcte equilibri entre disseny i  funcionalitat .

El primer pas és fer  el dimensionat de l’espai a tractar, aquest serà l’inici d’un estudi que més tard es convertirà en un projecte, per acabar sent una realitat.

EL PROJECTE D’INTERIORISME

Projectes

Si es vol fer una feina ben feta, no es pot deixar res a la improvisació. És per aquest motiu que el projecte té una importància cabdal.

Es bàsic establir un pont de comunicació fluid amb el client, que permeti captar l’estil i les sensacions que es vol aconseguir així com el programa de necessitats funcionals, i el pressupost disponible.

Tot projecte l’iniciem estudiant el concepte i la millor solució distributiva d’acord amb les necessitats del client i les possibilitats que ens ofereix l’espai objecte d’estudi. Analitzem, doncs, com distribuir els volums. A continuació, un cop trobada la solució distributiva més adient i que aquesta complagui al nostre client, seguim amb l’elecció de quin serà el mobiliari òptim i acabats del mateix. Fem també l’estudi del color i analitzem quines tasques seran necessàries  per portar-ho a terme tot plegat.

Amb una  acurada metodologia de treball i amb la planificació exhaustiva de les feines a realitzar, estalviarà temps i diners.

Un cop obtenim el vistiplau del client fem tots els plànols tècnics, esquemes d’instal·lacions i/o obres, si calen, per a tot seguit confeccionar la memòria del projecte, que recull totes les informacions necessàries per a portar a terme el mateix amb èxit, ja sigui per part nostra o de tercers.

Que desitgeu en ens encarreguem nosaltres de tot plegat? No hi ha problema!

Els nostres serveis

Si a més de la realització del projecte executiu desitgeu que ens encarreguem de tota la resta de tasques accessòries i complementàries inherents a l’execució del projecte en qüestió, ho farem.

Així doncs us podem oferir:

Direcció d’obres: Que inclou la coordinació de totes les tasques a portar a terme per part dels industrials, seguiment d’aquests treballs amb exigència de les qualitats requerides i control en el compliment de terminis i pressupostos convinguts.

 L’objectiu d’una bona gestió del projecte és assegurar l’acompliment del pressupost, mantenir el nivell de qualitat definit i aconseguir la realització de l’obra amb els terminis marcats. Per assolir aquests objectius es important comptar amb els industrials adequats per a cada tasca, comunicar‐los i transmetre’ls‐hi cadascun dels detalls del projecte, generant un equip de professionals que s’impliquen amb la globalitat de l’obra.

Industrials: Facilitar-vos els industrials per portar a terme els treballs necessaris, ja siguin aquests de: fuster, llauner, electricitat, pintura o paleta. Aquests industrials tenen el nostre aval en el que es refereix a professionalitat i serietat. Col·laboren amb nosaltres des de fa anys i han vingut demostrant disposar dels nivells de qualitat en el seu treball que nosaltres mateixos ens exigim en el nostre. Però si ho desitja, també es pot treballar amb els industrials de la confiança del client.

Projecte clau en mà: Ens deixeu l’espai i nosaltres ens encarreguem de tota la resta. Cercarem els industrials que més bé s’adaptin a les necessitats del projecte i tot, absolutament tot, estarà sota la nostra responsabilitat.

 L’èxit d’un bon interiorisme es centra en la qualitat del projecte realitzat, aquest serà: realitzable i executable, adaptable a les necessitats del client, meticulós, detallat, entenedor i sense ambigüitats.

Agustí  Claverol  i Torné

Màster en Disseny de l’Espai Interior,  Perímetres Privats, per ELISAVA, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona  –  2015

Graduat en Disseny d’Interiors per l’ Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara  –  1989